Ydelser

Vi vægter kvalitet og samarbejde højt på tværs af alle parter

Proces-, Projekt- & Byggeledelse

Hos GRUMMESGAARD&OHRT har vi stor erfaring i at lede og styre byggeprojekter.
Vi varetager både store og komplekse projekter samt mindre opgaver for både den offentlige-, almene- og større private sektor.

Som bygherrerådgiver arbejder vi alene i bygherres interesse.

Vi er med helt fra de indledende overvejelser og analyser til realisering og udførelse.

Vi arbejder struktureret og dialogorienteret både i forhold til myndigheder, rådgivere, entreprenører, varmemestre, beboere/brugere og øvrige aktører – altid med en praktisk og bygbar tilgang til projekterne.

For os er god kommunikation vejen frem uanset hvilken position man besidder. Vores vigtigste opgave er at holde fokus og skabe tryghed både før, under og efter processen.

Vi kan bl.a. hjælpe med:
 • Proces- og projektplanlægning og styring
 • Dialog med myndigheder og øvrige interessenter
 • Screening af ejendomme / bygningssyn
 • Budgetlægning
 • Byggeledelse, fagtilsyn og aflevering
 • Styring af sikkerhed / arbejdsmiljøkoordinering
 • Tidsstyring
 • Økonomistyring
 • Risikostyring

Projektering

Hos GRUMMESGAARD&OHRT udfører vi projektering indenfor bygningsvedligehold og renovering for både den offentlige-, almene- og større private sektor.

Vi planlægger altid projekterne i tæt samarbejde med vores bygherre, hvor vi konkretiser bygherres behov, krav og forventninger til det kommende projekt.
Hos GRUMMESGAARD&OHRT forestår vi projektering, myndighedsbehandling, udførelse og aflevering med eget team. For os er succeskriteriet ikke kun det endelige produkt, men også processen dertil, hvor vi har øje for de eksisterende forhold, så logistik og praktik i forbindelse med udførelsen medtænkes.

Vi kan bl.a. hjælpe med gennemgribende renoveringsprojekter og bygningsvedligehold indeholdende bl.a.:
 • Tagrenoveringer
 • Facaderenoveringer
 • Vinduesrenoveringer/udskiftninger
 • Badeværelsesrenoveringer
 • Køkkenudskiftninger
 • Renovering af knirkende gulve
 • Udskiftning af hårde hvidevarer etc.

Udbud

Hos GRUMMESGAARD&OHRT bistår vi både den offentlige-, almene- og større private sektor med at gennemføre succesfulde udbud indenfor bygningsvedligehold og renovering.

Vi hjælper bygherre med at lægge den rette udbudsstrategi for projektet og sikrer, at de formelle regler følges, hvad enten der er tale om tilbudsloven, udbudsloven eller EU-udbud.

Vi varetager hele udbudsprocessen fra den indledende udbudsstrategi, markedsundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til evaluering og kontraktforhandlinger samt kontraktindgåelse.

Vi formulerer og udarbejder et entydigt og gennemarbejdet udbudsmateriale, der er tilpasset bygherres forventninger og visioner til projektet. Vi sikrer at udbuddene er attraktive at byde på og samtidig skaber et klar aftalegrundlag for alle parter.

I forbindelse med indkomne tilbud står vi for licitationen, gennemgår tilbuddene og udarbejder indstilling til bygherre.

Projektgranskning

Hos GRUMMESGAARD&OHRT tilbyder vi bygherre ekstern projektgranskning af hele eller dele af projektmaterialet i alle byggeriets faser.

Ud fra projektets omfang og risikobehæftede forhold aftales omgang af granskningen, hvorefter vi sætter det rette team.

Vi udfører dokumenteret, sammenhængende og systematisk gennemgang af projekter med det formål, at:

 • Reducere omfanget af svigt og skader.
 • Sikre et veldokumenteret projekt som grundlag for effektiv udførelse.
 • Reducere risiko for budgetoverskridelser.
 • Opnå et bygbart, funktionelt og driftsvenligt byggeri.
Vi gransker altid med en åben og dialogbaseret tilgang til projekterne med respekt for modtagernes faglighed.

Byggeteknisk skadestue

Er jeres projekt gået i hårdknude og har du som bygherre brug for hjælp til at komme videre og få projektet i mål?

Hos GRUMMESGAARD&OHRT hjælper vi bygherre med at få projektet på rette spor igen, hvad enten der er tale om f.eks.

 • Håndtering af byggeteknisk svigt og udfordringer.
 • Håndtering af mangelfuld udførelse.
 • Håndtering af manglende styring af tid og økonomi.
 • Andet.
Vi har en praktisk tilgang i løsning af byggeriets udfordringer, hvor vi hellere bringer konstruktiv dialog og løsninger i spil før jura.

Såfremt det ikke er muligt at nå til enighed, hjælper vi bygherre i den videre proces med syn og skøn eller voldgift.