Ydelser

Vi vægter kvalitet og samarbejde højt på tværs af alle parter

Udbud

Hos GRUMMESGAARD&OHRT bistår vi både den offentlige-, almene- og større private sektor med at gennemføre succesfulde udbud indenfor bygningsvedligehold og renovering.

Vi hjælper bygherre med at lægge den rette udbudsstrategi for projektet og sikrer, at de formelle regler følges, hvad enten der er tale om tilbudsloven, udbudsloven eller EU-udbud.

Vi varetager hele udbudsprocessen fra den indledende udbudsstrategi, markedsundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til evaluering og kontraktforhandlinger samt kontraktindgåelse.

Vi formulerer og udarbejder et entydigt og gennemarbejdet udbudsmateriale der er tilpasset bygherres forventninger og visioner til projektet, og sikrer et klart aftalegrundlag for alle parter.

I forbindelse med indkomne tilbud står vi for licitationen, gennemgår tilbuddene og udarbejder indstilling til bygherre.