UDBUD

Vi lægger den rette udbudsstrategi, så lovkrav overholdes, og du får det bedste tilbud og klar aftale som grundlag for kontraktindgåelse og videre proces.

Hos GRUMMESGAARD&OHRT hjælper vi med at lægge den rette udbudsstrategi for dit projekt og sikrer, at de formelle regler følges, hvad enten der er tale om EU-udbud, udbudsloven eller tilbudsloven.

Udbudsreglerne kan være komplekse, og netop derfor er det vigtigt at komme rigtig fra start. I komplekse udbud håndterer GRUMMESGAARD&OHRT dialogen og kontakten til den juridiske rådgiver, så udbuddet bliver overskueligt indenfor den juridiske ramme.

Vi udarbejder et entydigt og gennemarbejdet udbudsmateriale, der er tilpasset dine forventninger og visioner til projektet, og som sikrer et klart aftalegrundlag for alle parter.

Vi rådgiver om forskellige vurderingsmodeller som – med udgangspunkt i dine kriterier – sikrer udvælgelse af det bedste udbud.

I forbindelse med indkomne tilbud står vi for licitation, gennemgang af tilbud og udarbejder indstilling til bygherre.

Vi deltager ved kontraktforhandlinger og udarbejder kontrakter, så du er bedst sikret i den videre byggeproces.

GRUMMESGAARD&OHRT tilbyder blandt andet udbudsrådgivning indenfor følgende:

  • Rådgiverudbud i forbindelse med totalentrepriser.
  • Leverandørudbud.

Entrepriseudbud i forbindelse med:

  • Udvikling og Space Management.
  • Renovering/udskiftning af tag og vinduer.
  • Renovering af facader.
  • Renovering/udskiftning af industrikøkkener, køkkener og badeværelser.

Se cases…