RISIKOSTYRING OG ØKONOMI

Vi holder fokus og sikrer kontinuerlig opfølgning på risici og økonomi igennem alle byggeriets faser, så projektet kommer sikkert i mål.

Risikostyring

Hos GRUMMESGAARD&OHRT skaber vi overblik og viden om de risici, der er forbundet med ethvert byggeprojekt og kan derved bidrage til, at bygherre opnår opstillede mål.

Områder der typisk giver anledning til risici, er myndighedskrav og relationer, miljøforhold, tid, økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø og samarbejde. Tages der ikke hånd om disse rettidigt, kan de skabe stor usikkerhed for projektets kvalitet, økonomi og tidsplan.

Hos GRUMMESGAARD&OHRT mener vi, at forudsætningen for succesfuld risikostyring er god risikokommunikation igennem hele processen. Det er alles ansvar at være opmærksom på potentielle risici, og derfor anvender vi ofte workshop ved projektopstart for at skabe den bedste start. Workshop er ligeledes med til at styrke erfaringsopsamlingen fra tidligere projekter, som dermed kan være værdiskabende for projektet.

Vi har altid fokus på kontinuerlig opfølgning af risici i alle byggeriets faser og analyserer og vurderer, hvordan de på en konstruktiv måde kan håndteres bedst muligt, så bygherre altid har et velovervejet beslutningsgrundlag.

Økonomi

GRUMMESGAARD&OHRT håndterer økonomistyring i alle byggeriets faser lige fra det indledende budgetoverslag til planlægningsbudget, styrende budget samt afsluttende budget.

Den økonomiske styring tilrettelægges altid efter forudsætningerne i den enkelte byggesag. Til indledende budgetoverslag anvendes successiv kalkulation med fokus på at belyse økonomiske usikkerheder med udgangspunkt i udarbejdet risikoanalyse.

Herefter bliver budgetterne gradvist mere detaljerede i takt med byggeriets udvikling, hvor vi løbende igennem alle byggeriets faser følger op på risici, overholdelse af budget samt sikrer, at bygherre får den rette kvalitet til den rigtige pris.