PROJEKTGENNEMFØRELSE

Vi er med dig hele vejen og sikrer proaktiv overvågning af dit byggeri og overholdelse af bygherreforpligtelser igennem hele byggeprocessen.

Lad os overvåge dit projekt og sikre, at du får den rette kvalitet og overholder dine forpligtelser som bygherre gennem hele byggeprocessen.

Som din uvildige samarbejdspartner følger vi projektet med kritiske øjne og sikrer, at alle detaljer i projektet overholdes både hvad angår kvalitet, tværfaglig granskning, udførelse, kvalitetssikring, dokumentation, økonomi og jura.

Vi sørger for, at projektet hele tiden bevæger sig i den rigtige retning og deltager i alle møder, hvor vi følger tid, økonomi og risikoforhold på tæt hold og holder dig løbende opdateret herom.

Ved løbende stillingtagen igennem hele projektet bistår vi med sparring og rådgivning, så du som bygherre altid er klædt bedst muligt på til at træffe de rigtige beslutninger på det rette grundlag og til rette tid.

Vi sørger for, at du opfylder dine forpligtelser indenfor følgende:

Møder og tilsyn

 • Deltager i indledende møder i nødvendigt omfang.
 • Godkender projekt efter hver fase.
 • Leder og refererer bygherremøder i alle faser.
 • Leder og refererer projektgennemgangsmøder.
 • Godkender ”som udført” projekt.
 • Udfører mangelgennemgang.
 • Deltager i afleveringsforretning.
 • Indkalder til 1 og 5 års eftersyn.

Myndigheder

 • Godkender udkast til ansøgning om byggetilladelse.
 • Rekvirerer uafhængig energikonsulent for udarbejdelse af energimærke og indsender til bygningsmyndighed inden færdigmelding.
 • Sikrer at nødvendig dokumentation fra statiker og brandrådgiver foreligger, og at dette overdrages til projekteringslederen i forbindelse med ”som udført”.

Tid, økonomi og risikostyring

 • Læs mere om tid, økonomi og risikostyring her.

Øvrigt

 • Varetager arbejdsmiljøkoordinering og udarbejder grundlag for PSS.
 • Rekvirerer certificeret statiker og/eller brandrådgiver, såfremt det er et krav.
 • Tegner nødvendige forsikringer.
 • Tilrettelægger digitalprojektering i samarbejde med IKT-leder og øvrig involverede.
 • Sikrer at øvrige rådgivere og parter, der er tilknyttet projektet, forpligtes til IKT-samarbejde.
 • Udarbejder organisationsplan, der oplyser bemyndigede person eller personers kompetence- og ansvarsforhold.
 • Vurderer og godkender skriftligt eventuelle ændringsarbejder på baggrund af indstilling.
 • Godkender prøver på materialer og udførelse.

Se cases…