FACILITY MANAGEMENT

Vi rådgiver omkring drift, udformning og udvikling af bygninger, så din ejendomsportefølje optimeres, og rammerne giver værdi for både mennesker og forretning.

I forbindelse med større renoveringsprojekter kan det være en god idé at se nærmere på virksomhedens Facility Management-strategi.

Hos GRUMMESGAARD&OHRT rådgiver vi omkring drift, udformning og udvikling af bygninger og bygningers infrastruktur, så de fysiske rammer giver værdi for både mennesker og forretning.

Facility Management er den usynlige disciplin, som først kommer til udtryk, når bygninger forfalder, udgifter til drift og vedligehold stiger, og medarbejders produktivitet og trivsel er dalende. Tages der ikke hånd om den rettidigt, kan det resultere i unødvendigt høje udgifter til vedligehold og dårlige arbejdsforhold.

Hos GRUMMESGAARD&OHRT kan vi hjælpe med at skabe overblik og målrette indsatsen så din virksomhed både teknisk, økonomisk og funktionelt får de bedst mulige rammer for den daglige drift samt mest muligt ud af de fysiske rammer.

Vi arbejder med Facility Management på både strategisk og teknisk niveau.

Strategisk niveau

Strategiske opgaver er af langsigtet karakter og omfatter strategier, analyser og beslutningsgrundlag for udvikling af ejendomsportefølje i forhold til virksomhedens overordnede strategi, herunder:

  • Real Estate – De rigtige bygninger de rigtige steder.
  • Space Management – Optimal anvendelse af virksomhedens areal og faciliteter.
  • Bygningsdrift – Den rigtige drift og vedligeholdelse ud fra driftsmæssige, økonomiske og tekniske forhold.

Teknisk niveau

På teknisk niveau hjælper vi dig med at planlægge og varetage opgaver, der omfatter konkrete ændringer i ejendomsportefølje, herunder:

  • Bygningssyn.
  • Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning.

Rådgivning, udbud og projektgennemførelse indenfor:

  • Udvikling og Space Management.
  • Renovering/udskiftning af tag og vinduer.
  • Renovering af facader.
  • Renovering/udskiftning af industrikøkkener, køkkener og badeværelser.

Se cases…