BYGNINGSSYN

Vi udfører bygningssyn, så du får et retvisende billede af din ejendoms tilstand og overblik over udgifter til fremtidig drift og vedligehold.

Har du overblik over din ejendoms tilstand og kommende udgifter til drift- og vedligehold?

Det afgørende i forbindelse med drift af bygninger er prioritering og rettidig omhu. Bliver der ikke gjort det rigtige på det rette tidspunkt, kan det resultere i store og dyre reparationer og udskiftninger.

Hos GRUMMESGAARD&OHRT råder vi over den nødvendige ekspertise til at lave en nøjagtig gennemgang af din ejendom, så du får et retvisende billede af ejendommens tilstand og overblik over kommende udgifter til drift- og vedligehold.

Ved et bygningssyn gennemgår vi systematisk synlige og tilgængelige bygningsdele – både udvendig og indvendig – uden destruktive indgreb. Ved mistanke om skjulte skader foretages destruktive undersøgelser ved bygherres godkendelse.

På baggrund af udført bygningssyn udarbejder vi en bygningssynsrapport, hvor de enkelte bygningsdele bliver uddybende beskrevet og fotodokumenteret, herunder registrerede skader, forslag til udbedring samt evt. resultat af analyser etc.

Derudover består bygningssynsrapporten af en tilhørende vedligeholdelsesplan – oftest udført over en 30-årig periode – som giver dig overblik over, hvornår der skal sættes ind og hvad det skønsmæssigt vil koste, så beløb kan afsættes løbende.

Se cases…