BRUGERINDDRAGELSE

Vi udarbejder interessentanalyser, så nyttig viden kan inddrages og høj brugertilfredshed opnås.

Hos GRUMMESGAARD&OHRT hjælper vi med at lægge den rette strategi i forhold til brugerinddragelse, så det bliver en konstruktiv proces, der kan bidrage positivt til dit byggeri.

Vi ser vigtigheden i at foretage en analyse af interessenterne i projekterne. Primært for at skabe en forståelse for projektet og være på forkant med brugernes ønsker, så projektændringer minimeres i processen. Kommunikationen er et vigtigt redskab til at skabe en gensidig forståelse for hvilke parametre, der skaber opmærksomhed for den enkelte.

Vi afdækker formål og grad af brugerinddragelsen og udarbejder interessentanalyser for hvilke interessenter, det kan være en god ide at involvere, fx brugere, beboere, borgere, ansatte, driftspersonale og driftsadministration mm.

Interessenter vil kunne bidrage med nyttig viden og information omkring behov, anvendelse, indretning og indsigt i drift/vedligehold i forbindelse med fastlæggelse af krav og ønsker for det konkrete byggeprojekt.

Dermed opnår du et bedre byggeri, der imødekommer brugernes reelle behov, en bedre proces fordi brugerne håndteres proaktivt og en bedre oplevelse på grund af interessenters ejerskab til de valgte løsninger.