Skovhøj afd. 10 / Bolig
Bygherre

Boligforeningen Århus Omegn

Beliggenhed

Skovhøj, Hasselager

Omfang

81 boliger samt udearealer

År

2017-2018

Ydelse

Brugerinddragelse
Udbud/FM
Projektgennemførelse

Procesledelse og dialogbaseret samarbejde med alle interessenter

Boligforeningen Århus Omegn ønskede en udvendig og indvendig renovering af afdelingen Skovhøj i Hasselager. Skovhøj er et etagebyggeri i 2½ etage og opført i 1983-84. I alt rummer afdelingen 81 boliger.

Renoveringen omfattede renovering af tekniske installationer og dermed totalrenovering af 81 badeværelser. Derudover blev vinduerne skifte og taget udbedret.

I forlængelse heraf ønskede bygherre en optimering af omkringliggende udearealer. Her skulle 18 eksisterende små cykelskure nedrives, og der skulle i stedet opføres i alt 4 større cykelskure. Nedgravede affaldsløsninger blev etableret i forbindelse med at øvrige udearealer blev opgraderet med beplantning og belysning.

Ydelse

GRUMMESGAARD&OHRT fik tildelt opgaven af ingeniørfirmaet Viggo Madsen. GRUMMESGAARD&OHRT varetog bygherres rolle i forbindelse med afvikling af byggesagen i en hovedentreprisen.

Beboerne havde valgt at gennemføre renoveringen uden genhusning, hvilket betød ekstra fokus på koordinering og planlægning for at begrænse beboernes gener, som f.eks. manglende vand/varme til et minimum.

Opgaven blev udført i et tæt samspil med både bygherre, beboere og hovedentreprenør. På beboermøder informerede GRUMMESGAARD&OHRT løbende beboerne om projektets fremdrift og gav samtidig beboerne mulighed for at få svar på tvivlsspørgsmål etc.

Merværdi

  • Visuelt løft af eksisterende bebyggelse, både indvendig og udvendig.
  • Minimering af fremtidige driftsomkostninger.
  • Optimerede forhold for cykelparkering og affaldshåndtering.
  • Smidig proces og dialogbaseret samarbejde med alle interessenter.

Se også…