Selandia / Erhverv
Bygherre

Selandia, Center for Erhvervsrettet Udddannelse

Beliggenhed

Slagelse

Omfang

Ca. 65.000 m2

År

2017

Ydelse

Bygningssyn
Drift- og vedligeholdelsesøkonomi

Værdiskabende overblik for bygningsejer

Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse, består af en varierende ejendomsportefølje på ca. 65.000 m2. Alle bygninger har forskellige anvendelse herunder administration, kantine, undervisning, faglokaler, stalde, haller etc., som alle anvendes i forbindelse med erhvervsuddannelserne. Selandia ønskede at få klarlagt omfanget af fremtidig drift og vedligehold for at anvende de tildelte ressourcer til dette korrekt.

Ydelse

GRUMMESGAARD&OHRT udarbejdede gennemgribende bygningssyn af alle bygninger med fokus på primære bygningsdele samt udvalgte komplementerende bygningsdele. Efterfølgende blev der udarbejdet rapporter på alle bygningsafsnit, som resulterede i en indstilling til hvilke vedligeholdelsesarbejder der havde første prioritet ud fra økonomiske skøn.

Merværdi

  • Overblik over fremtidige drift- og vedligeholdelsesomkostninger.
  • Overblik over prioriteringsrækkefølge for fremtidig drift- og vedligehold.
  • Samlet overblik der sikre at afsatte ressourcer til drift og og vedligehold bruges rigtigt første gang.

Se også…