OM OS

Dedikeret og værdiskabende bygherrerådgivning
– vi er med dig hele vejen

At være bygherre er en ledelsesopgave.

Bygherre er som beslutningstager ansvarlig for processen fra idé til ibrugtagning og drift. Der skal både fokuseres kortsigtet på selve processen og langsigtet på selve resultatet og byggeriets levetid.

Det er derfor vigtigt, at du som bygherre træffer de rigtige beslutninger fra start til slut og på det rette grundlag, da det ellers kan få store konsekvenser for projektets kvalitet, tid og økonomi.

Hos GRUMMESGAARD&OHRT leverer vi rådgivning der styrker dig i rollen som bygherre, og vi hjælper dig med at navigere igennem hele byggeprocessen. Vi er din uafhængige partner og bindeleddet mellem dig og leverandører, rådgivere og entreprenører – altid med dit og projektets bedste for øje.

Kernen i en velkørende byggeproces er et ordentligt forarbejde, planlægning, overblik, ledelse, styring og ikke mindst de rigtige kompetencer på de rigtige tidspunkter.

Med uddannelse som bygningskonstruktører har vi solidt kendskab til styringsredskaber, byggejura og lovgivning. Vi kender livet på byggepladsen og har mange års byggeteknisk erfaring. Dette giver os de rette forudsætninger for at rådgive og hjælpe dig med at skabe værdi i alle byggeriets faser.

Vi lytter, sparrer og stiller spørgsmål, så dine visioner og ambitioner afklares, Vi skaber et solidt beslutnings- og projektgrundlag og hjælper dig med proaktivt at håndtere risici igennem hele processen, så dit byggeprojekt kommer sikkert i mål til rette tid, rette pris og i rette kvalitet.

Som mindre virksomhed kan vi give projekterne fuldt nærvær, og vi er drevet af lysten og evnen til at fokusere og varetage bygherres behov gennem tæt personligt samarbejde og på et højt professionelt niveau