Silkeborg Ferskvandscenter / Erhverv
Bygherre

Silkeborg Kommune

Beliggenhed

Silkeborg Ferskvandscenter, Silkeborg

Omfang

Varierende bygninger fra 1903-2011, herunder Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, AQUA Akvarium & Dyrepark, lagerbygninger samt Erhvervs Park med mere end 45 virksomheder

År

2018

Ydelse

Bygningssyn, drift- og vedligeholdelsesplaner

Nyttigt værktøj i forbindelse med nye lejemålskontrakter

Silkeborg Kommune ønskede at få afdækket omfanget af drift og vedligehold af Silkeborg Ferskvandscenter i forbindelse med nye lejemålskontrakter.

Ejendomsporteføljen dækker over varierende bygninger fra 1903 – 2011 og omfatter Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, AQUA Akvarium & Dyrepark, lagerbygninger samt en stor Erhvervs Park med mere end 45 virksomheder.

Ydelse

I et tværfagligt team, med Midtjysk Energirådgivning, blev alle bygninger systematisk gennemgået for at afdække det generelle behov for drift og vedligehold samt øvrige problemstillinger. Derudover blev også områdets fællesanlæg gennemgået såsom vejbelægninger, havemure, garageanlæg etc.

I forbindelse med besigtigelserne blev driftspersonalet inddraget hvilket bidrog til nyttig viden omkring bygningernes historik. Årsagen til registrerede skader blev gennemgået og driftsmæssige problemstillinger og udfordringer, som ikke kunne konstateres ved besigtigelserne, blev afdækket.

Alle bygninger og fællesanlæg blev opsummeret i et samlet overblik med tilhørende drift- og vedligeholdelsesplaner udført over en 30-årig periode.

Merværdi

Bygningsgennemgangene samt tilhørende drift- og vedligeholdelsesplaner blev et nyttigt værktøj for Silkeborg Kommune til at forvalte de nye lejemålskontrakter og skabe overblik over fremtidig drift- og vedligeholdelsesøkonomi for både udlejer og lejere.

Se også…