Tradium Hobro / Erhverv
Bygherre

Mariagerfjord Kommune

Beliggenhed

Kirketoften, Hobro

Areal

Ca. 6.500 m2

År

2018

Ydelse

Bygningssyn
Spacemanagement analyser
Due diligence

Ny lokalitet til offentlig administration i Hobro ikke rentabelt

I forbindelse med at Mariager Fjord Kommune gik med overvejelser om at købe central bygning i Hobro, ønskede de en nærmere vurdering og analyse heraf.

Bygningen skulle vurderes ud fra en forventning om at få samlet en del af administrationen under ét tag med henblik på at minimere på driftsomkostningerne. Bygningens stand samt økonomi og potentiale for spacemanagement skulle ligeledes kvalificeres.

Ydelse

I et tværfagligt team, med Fm3, blev der udarbejdet en due diligence med en overordnet vurdering af bygningens egnethed som administrationsbygning ud fra parametre som strategisk værdi, arealudnyttelse, funktionel kvalitet, bygningsmæssig tilstand samt økonomi i forhold til investering og drift.

Merværdi

  • Strategisk overblik over fordele og ulemper i forbindelse med eventuel flytning.

Konklusionen blev at bygherre ville få 25% mere råderum, men der ville ikke være reduktion i driftsudgifterne eller plads til væsentlig flere medarbejdere. Det ville derfor ikke være rentabelt for Mariagerfjord Kommune at købe ejendommen.

Se også…