Grøfthøjparken afd. 3 / Bolig
Bygherre

Boligforeningen Århus Omegn

Beliggenhed

Grøfthøjparken, Viby

Omfang

28 rækkehuse

År

2018

Ydelse

Bygningssyn/forundersøgelser
Udbud/FM
Projektgennemførelse

Rentabel tagudskiftning og tilfredse beboere

Grøfthøjparken består af 28 rækkehuse opført i 1982-83. På grund af utætte tagpaptage ønskede Boligforeningen Århus Omegn, at få klarlagt årsagen hertil samt udskiftet samtlige tagpapbelægninger.

Ydelse

GRUMMESGAARD&OHRT udførte destruktive indgreb i tagkonstruktionen. Her kunne det konstateres, at dampspærren ikke var korrekt etableret og damptrykket fra boligen steg op i tagkonstruktionen. Dette medførte risiko for rådskader og et øget varmetag.

I dialog med bygherre blev der til opgaven valgt en totaloverdækning, således at vejret ikke var en faktor i forhold til at overholde tidsplan overfor beboerne.

GRUMMESGAARD&OHRT varetog den indledende dialog med bygherre og brugerne omkring processen og bistod efterfølgende med udbud, kontrahering samt projektgennemførelse.

Merværdi

  • Smidig proces for beboere og håndværkere.
  • Ny tæt tagkonstruktion med reduceret varmetag.
  • Tilfredse beboere.

Se også…