Fortegården / Bolig
Bygherre

Den selvejende institution Fortegården

Beliggenhed
Omfang
År
Ydelse

Brugerinddragelse
Projektgennemførelse

Professionel håndtering af byggeproces og beboere

Tekst på vej

Tekst på vej

Se også…