Storetorv / Erhverv
Bygherre

Privat Fond

Beliggenhed

Storetorv, Aarhus

Omfang

Udskiftning af vinduer og lettere facaderenovering

År

2018

Ydelse

Bygningssyn, myndighedsdialog
udbud/FM, projektgennemførelse

Ejendom fra 1900-tallet får oprindeligt udtryk tilbage og reduceret udgifter til D&V

På baggrund af udført bygningssyn, der præciserede omfanget af manglende vedligehold, utætte vinduer, skader etc., blev der igangsat en vinduesudskiftning på den 5 etagers høje ejendom fra 1915, på Storetorv i Aarhus.

Eksisterende vinduer var plastikvinduer som var defekte og som iøvrigt ikke passede ind i ejendommens oprindelige stil. Derudover var eksisterende murværk og sålbænke mange steder skadet ligesom eksisterende tagpap på mellembygning var revnet og begroet med alger.

Ydelse

Da ejendommen er delvis fredet, var der stor fokus på arkitekturen for at sikre den bedst mulige tilpasning af vinduerne til ejendommens oprindelige stil både udvendig og indvendig. I dialog med Kommunen blev der givet tilladelse til etablering af træ/alu vinduer med profiler i oprindelig stil, og indvendig blev processen udført særlig nænsom for at bevare de oprindelige paneler og lysninger. Derudover blev der foretaget reparation af murværk og sålbænke samt lagt nyt tagpap på mellembygning.

GRUMMESGAARD&OHRT har fungeret som totalrådgiver på projektet og har stået for forundersøgelser, projektering, myndighedsdialog, udbud og kontrahering. Derudover leverede vi byggeledelse, tilsyn og afleveringsforretning.

Merværdi

Med de nye træ/alu vinduer, og øvrig udførte reparationer, har bygherre fået:

  • Minimeret de fremtidige udgifter til drift og vedligehold.
  • Tilfredse lejere.
  • Ejendom renoveret med respekt for oprindelig arkitektur.

Se også…