Elstedhøj afd. 6 / Bolig
Bygherre

Boligforeningen Århus Omegn

Beliggenhed

Elstedhøj afd. 6, Lystrup

Omfang

Samtlige kælderrum i Elstedhøj bebyggelsen

År

2018

Ydelse

Bygherrerådgivning
Myndighedsdialog

Dialog og lovliggørelse af kælderrum

Elstedhøj bebyggelsen er opført i 1970-1979 og rummer ialt 416 boliger. Kælderrummene under bebyggelserne anvendes i dag til forskellige klubaktiviteter for beboerne. I den forbindelse ønskede Boligforeningen Århus Omegn at få belyst om de anvendte lokaler var lovlige i forhold til brand og redning.

Ydelse

Alle kælderrum blev gennemgået og registreret for at kvalificere anvendelse og personbelastning. Herefter forestod GRUMMESGAARD&OHRT indledende dialog med bygningsmyndighederne, hvorefter der blev udført flugtvejsplaner og redegjort for tiltag og retningslinjer for klubaktiviteterne i kælderrummene til myndighedsgodkendelse.

Merværdi

  • Lovliggørelse af kælderrum til klubaktiviteter.

 

Se også…