Silkeborg Bad / Erhverv
Bygherre

Silkeborg Kommune

Beliggenhed

Silkeborg Bad

Omfang

5 bevaringsværdige bygninger samt udearealer

Ydelse

Bygningsyn
Drift og vedligeholdelsesplaner

Strategisk overblik over drift og vedligehold af fredet ejendomsportefølje

I forbindelse med overdragelse af driften af den selvejende Institution Silkeborg Bad til Silkeborg Kommune, ønskede parterne at få klarhed over stadet af drift og vedligehold samt fremtidige omkostninger.

Silkeborg Bad omfatter fem bevaringsværdige bygninger fra 1800-tallet og er Danmarks ældste bevarede kurbygninger. Dertil hører et stort parkanlæg.

Bygningerne anvendes til kunstudstilling, museum, teater, festlokaler, børnehave samt dagpleje.

Ydelse

I et tværfagligt team, med Midtjysk Energirådgivning, blev alle bygninger systematisk gennemgået for at afdække det generelle behov for vedligehold samt øvrige problemstillinger.

Derudover blev også områdets parkanlæg gennemgået såsom vejbelægninger, stier, pergolaer etc.

I forbindelse med besigtigelserne blev driftspersonalet inddraget hvilket bidrog til nyttig viden omkring bygningernes historik. Årsagen til registrerede skader blev gennemgået og driftsmæssige problemstillinger og udfordringer, som ikke kunne konstateres ved besigtigelserne, blev afdækket.

Alle bygninger og parkanlæg blev opsummeret i et samlet overblik med tilhørende drift- og vedligeholdelsesplaner udført over en 30-årig periode.

Merværdi

Bygningsgennemgange samt tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplaner blev et nyttigt værktøj for Silkeborg Kommune til at forvalte fremtidig drift og vedligehold af bygning og dertilhørende områder.

Se også…