Arbejdernes Landsbank / Erhverv
Bygherre

Arbejdernes Landsbank

Beliggenhed

Hele Danmark

Omfang

60 bankfilialer

År

2016-2017

Ydelse

Bygningssyn
Drift- og vedligeholdelsesplaner

Benchmarkinganalyse skaber overblik over ejendomsportefølje

Arbejdernes Landsbank ønskede strategisk overblik over deres ejendomsportefølje i forhold til bl.a. bygningsstand og arealdisponering i forbindelse med benchmarking.

Ydelse

Der blev foretaget bygningssyn af i alt 60 bankfilialer og udarbejdet tilhørende drift- og vedligeholdelsesøkonomi for samtlige filialer over en 30-årig periode.

Derudover blev arealdisponeringen for hver enkel filial opgjort, så Arbejdernes Landsbank kunne få et overblik over, hvordan de fremadrettet kunne arealoptimere deres ejendomsportefølje, og eventuel sælge fra eller købe til.

I samråd med Fm3 blev alle data lagt ind i tilhørende datasystem, som gav Arbejdernes Landsbanket samlet overblik over hele ejendomsporteføljen.

Merværdi

De nærmere analyser og undersøgelser af ejendomsporteføljen resulterede i:

  • Overblik over filialernes arealanvendelse til fremtidig brug for arealoptimering.
  • Overblik over fremtidige udgifter til drift- og vedligehold så der kunne opnås en bedre vedligeholdelsesstand på ejendomsporteføljen.
  • Øvrige analyser, udført af Fm3, til brug for benchmarking.

Se også…